Ceny nemovitostí v některých větších městech za poslední měsíce vzrostly i o dvojnásobek, podobně je to i s cenami stavebních materiálů. Mnoho lidí se tak uchyluje k jedné jediné myšlence – hypotéce. Ale ani ta nemusí být vždy řešením problému. Společně s cenami nemovitostí banky zpřísnily některá kritéria pro schvalování úvěrových produktů. Ne každý tak může dosáhnout na úvěr, pro který si přišel do banky zažádat.

Neochota? Spíše složitá legislativa!

Mnoho lidí se mylně domnívá, že za větším počtem zamítnutých úvěrů stojí primárně neochota bank, ovšem to je omyl! Jde spíše o složitou legislativu, kterou nastavila Česká národní banka. Ta přikazuje každému poskytovateli úvěrů důkladnou lustraci žadatelů, pokud by tak neučinily, mohlo by to pro ně znamenat závažné důsledky. Dlužník by nadále splácel dlužnou částku, ovšem veškeré úroky by mu byly odpuštěny.

společná dohoda

Pokud chce žadatel uspět s žádostí o úvěr, je zapotřebí splnit hned několik zákonem stanovených podmínek. Ty jsou povětšinou stanoveny interními nařízeními společnosti, ale i zákonem o spotřebitelském úvěru. Pojďme si teď představit některé z nich.

Registr dlužníků

Každý klient, který míří do banky s úmyslem žádosti o úvěr, je prověřován v registru dlužníků. V případě, kdy je bankovním subjektem objeven negativní záznam, s největší pravděpodobností dojde k zamítnutí takové žádosti. Navíc jsou veškeré zamítnuté žádosti o úvěr zaznamenávány též v registrech. Pokud jste tedy při žádosti neuspěly, s největší pravděpodobností to jinde nebude jiné.

puzzle dům

Jinak však fungují bankovní a jinak nebankovní společností. Slyšeli jste už o hypotékách bez registru? Jak už z názvu vyplývá, žadatelé nejsou společností prověřování v registrech dlužníků. Případně není negativní záznam důvodem k zamítnutí žádosti o úvěr. Nebankovní společnosti tak mnohdy nabízí problémovým žadatelům jedinou záchranou stanici na cestě před krachem.