Inflace v česku za poslední dobu stoupá a ceny u nás rostou nejrychleji za posledních pět let. Podle ekonomů ale inflace dosáhla vrcholu, čeká nás proto brzy obrat. Ceny živočišných výrobků by se měli zase stabilizovat, pohonné ropy budou s cenou v příštím roce, díky levnější ropě, brzdit. Můžeme tedy čekat, že se inflace v příštích měsících zmírní.
propisky a peníze
Právě díky tomu, že Češi vydělávají více, rostou ceny potravin. U másla to je 51%, u vajec 37%. Kromě potravin budou růst i ceny realit a úroků. Za poslední měsíce taky podstatně více utrácíme, což se odráží na celkové ekonomice.
Pojmu inflace můžeme také rozumět jako růst cenové hladiny v čase, která se ve všech zemích Evropské unie měří dne indexu spotřebitelských cen. Pro finanční sektor státu, je nejvýhodnější inflace nižší, jelikož je faktorem při pohybu úrokových sazeb a vysoká míra inflace přehřívá ekonomiku státu
Například v roce 2008 se během roku zvýšila inflace o 3,7 procenta. Vyšší inflace než v České republice byla pouze v pobaltských zemích, Rumunsku a Bulharsku. Od roku 2002 do roku 2007 patřila Česká republika mezi země s nejnižší inflací. Nejvyšší míra však byla v roce 1998, což bylo 10,7% a v roce 1994 10%.
Během vyšší míry inflace z toho mají výhody jen ti občané, kteří mají dlouhodobě fixní částku splátky úvěru. Většině však přináší ztráty v podobě větších výdajů za nakupované zboží a služby.
finanční analýza
Deflace, kterou rozumíme jako opak inflace, je dobrou zprávou pro občany, jelikož si za stejnou mzdu nakoupí více zboží. Na druhou stranu pro ekonomiku státu není tento jev moc příjemný. Věřitelé mají problém splácet své dluhy, které jsou vlivem deflace vyšší, lidé méně spoří, protože úroková míra není taková, aby se to vyplatilo. Zároveň i souvisí s větší nezaměstnaností.
Od ledna 2018 se bude index spotřebitelských cen počítat podle nově zavedené klasifikace, která zavádí do spotřebního koše detailnější členění.