Od doby, kdy nám slouží peníze (nebo my sloužíme jim), jsou snahy o jejich padělání. Má to docela prostý důvod.

Nikdy jich nikdo nebude mít dostatečné množství.
·        Padělatelství neboli penězokazectví, bylo v každé zemi přísně trestáno.
·        V Anglii dávali padělání peněz na úroveň královraždy, nebo vyhlášení války vlastní zemi.
–         Byla pro prostě velezrada, která se dala smýt pouze krví a zabavením veškerého majetku.
–         Když se roku 1690, jeden manželský pár, rozhodl trochu si vypomoci tím, že ořeže okraje stříbrných mincí, neměli s ním páni soudci žádného slitování.
–         Muž byl rozčtvrcen a jeho manželka upálena zaživa.

V Čechách byl penězokaz souzen jako kterýkoliv jiný podvodník.
–         useknutím ruky
–         šibenicí
–         vyhnáním z města
–         žalářem.
Podle toho, jak přísné vedení město mělo. Nejvíce se u nás dařilo těmto živlům po smrti krále Václava IV., který už předtím nadělal v Čechách tolik zmatků, že se v nich ty další ztratily.

Ne vždy vyjde pravda najevo

Když člověk přijde na snadnější způsob obživy, už se ho nechce vzdát. Proto, ani umírněnější politická situace, nepřinutila padělatele, aby svou činnost ukončili. Když se, roku 1950, při těžbě rudy objevila jeskyně, nikdo netušil, že právě narazili na penězokazeckou dílnu.

Koněpruská jeskyně se od té doby stala nejznámější a nejtajemnější dílnou na výrobu nelegální měny.
·        Pochází z patnáctého století, z doby vlády Jiřího z Poděbrad.
·        Originální mince je stříbrná, s ražbou po jedné straně.
·        Vyrobit padělek nebylo tak složité.
1.     Mince se vyrazila z měděného plechu.
2.     Namočila se do amalgámu stříbra.
3.     Žíháním se odstranila rtuť.
4.     Mince, na konci procesu, vypadala jako pravá.

V čem tkví tajemno této jeskyně?
–         Nikdo nikdy nezjistil, kdo v této dílně peníze vyráběl.
–         Jestli dal příkaz nějaký šlechtic.
–         Byl to jeden člověk, nebo jich byla celá skupina?