Refinancování hypotéky je velmi snadné, přesto se ho stále řada dlužníků obává a přeplácí na splátkách tisíce korun ročně. Kdy je ovšem ten správný čas stávající úvěr předčasně splatit a začít splácet u jiného věřitele?

Refinancování hypotéky Fahd.cz je ve zkratce předčasné splacení hypotečního úvěru úvěrem novým. Ten by však měl být pro dlužníka výhodnější. Pokud vám tedy nabídka jiného věřitele přijde zajímavější, není od věci začít uvažovat o refinancování. Výhodnější podmínky by pak mohli být například nižší úroková sazba, delší doba splácení, nižší měsíční splátky nebo třeba zvýhodněné dalších doplňkových produktů.

Hypoteční úvěr

Kdy je možné refinancovat?

Refinancování je možné kdykoliv, ovšem zpravidla nejvýhodnější je předčasné splacení před koncem fixace. Fixační období je u každého úvěru individuální a pohybuje se v závislosti na dohodnutých podmínkách a možnostech úvěru. Jedná se o dobu, kdy vám věřitel garantuje neměnnou výši úrokové sazby bez ohledu na tržní hospodářství. Několik měsíců před uplynutím této lhůty budete obeznámeni s nově nastavenými podmínkami na další fixní období. V případě, kdy s jejich zněním souhlasíte, pokračujete i nadále ve splácení stejného úvěru. Změna ovšem přichází v případě, kdy nejste spokojeni a rozhodnete se refinancovat.

Je refinancování finančně nákladné?

Refinancování stávajícího úvěru je pro dlužníka zcela zdarma za předpokladu, že tak učiní v době fixace. Během tohoto období vám žádný věřitel není oprávněn naúčtovat penalizaci za předčasné splacení či ušlý zisk. Mimo toto období se poplatky jednotlivých úvěrů různí, zpravidla se ovšem pohybují v řádech tisíců.

Kupní smlouva

Je možné refinancovat i bez souhlasu věřitele?

Ano, k refinancování není zapotřebí souhlas aktuálního věřitele, nicméně byste ho měli o svém chování informovat alespoň s měsíčním předstihem.