Nejeden z našinců by dal nevím co za to, kdyby takový soukromý bazén měl. Kdyby měl uprostřed své zahrady takovou alespoň malou vodní plochu, do které by se mohl ponořit, kdykoliv by se mu jenom zlíbilo.
Jakmile by se v létě vše kolem rozpálilo doběla, převlékl by se do plavek anebo také ne a šup do vody! Kde by ho neobtěžoval nikdo cizí, kde by se co chvíli nesrážel s jinými plavci a nemusel si dávat pozor, aby mu někdo neskočil z můstku na hlavu. Kde by nemusel dbát pokynů plavčíka ani tak trochu trnout při představě, jak kvalitní asi ta voda, v níž se ráchá, je, když je kousek od břehu kiosek, ve kterém prodávají pivo, a přitom není široko daleko ani jedna toaleta, ba ani jedno jediné křoví.
zadržování dechu
Co by takový člověk dal za vlastní venkovní bazén! Ovšem to zpravidla ve chvíli, kdy ještě nemá ani tušení o tom, co všechno takový bazén obnáší. Jak se tento musí nejlépe denně čistit, jak se z něj musí vybírat do něj napadané nečistoty, jak se tento musí sledovat a průběžně obohacovat o nějakou tu bazénovou chemii, jak se musí ta voda filtrovat, aby byla přesně taková, jaká má být. Protože kdyby toto tušil, kdo ví, zda by nezměnil názor.
Ovšem přesto není v tuto chvíli třeba názor měnit. Protože je pravda, že si bazén vyžaduje dokonalou péči, je pravda, že se sám čistý a ve všech ohledech dokonalý neudrží, že je mu třeba věnovat čas i nemalou dávku alchymistických dovedností, že prostě , ovšem rozhodně není nezbytné se této skutečnosti bát. Protože kdyby byla péče o bazén přehnaně složitá, nepořizovali by si ho lidé v tak hojném počtu, v jakém si ho pořídili, pořizují a určitě i budou pořizovat.
Protože péče o bazén není sice něco až tak úplně jednoduchého, jenže zároveň existuje i celá řada pomocníků, kteří v tomto ohledu majiteli bazénu pomohou. A to natolik, že se dotyčný nemusí vůbec ničeho bát.
Vezměte si třeba takový bazénový tester. Aniž by se člověk musel o cokoliv významněji starat, aniž by musel studovat moudré knihy, aby všemu porozuměl, zvládne s pomocí tohoto sledovat důležité hodnoty a hned ví, jak na tom jeho voda je. A čeho se jí případně nedostává.
kopání do vody
A když to člověk takto zjistí, snadno zakročí zavčasu, dříve, než je pozdě, než se mu voda počne kazit. Dodá jí rovněž více než snadno náležitou bazénovou chemii, vybere nějakou tu mechanickou nečistotu a je to.
Takže pokud jeden touží po svém bazénu, ať si ho klidně pořídí. S kvalitním testerem s tím nebude mít žádný problém.