Každý, kdo cestuje z bodu A do bodu B tam chce být co nejrychleji. Proto se vÅ¡ude staví dálnice, kopou tunely a dÄ›lají další skopiÄiny. Nezlobte se na autora, ale nevím, kolik miliard spolykal tunel na trase Plzeň Praha, nebo tam nÄ›kde. Miliardy jsou ty tam a lidi uÅ¡etÅ™ili deset minut. Jooooj, to je tedy vÄ›c. Deset minut, Ätete dobÅ™e.  

Každý se žene na dovolenou co nejrychleji už aby tam byli. No, dobrá, pÅ™ipouÅ¡tím, že nÄ›kdo na cestování nevidí nic zábavného. Ale proÄ se hnát? Já jsem asi jeden z cestovatelů, kterým je naprosto jedno, zda pojedou na místo B den, nebo klidnÄ› dva. Nevadí mi to, protože se nehoním a nemusím vidÄ›t za den x památek.  

slimák

Když se toulám po lesích, jdu pÄ›t kilometrů tÅ™i až pÄ›t hodin. Není to dáno jen tím, že mám Å¡patné klouby a páteÅ™, ale tím, že prostÄ› nespÄ›chám. Sednu si na každý paÅ™ez a kochám se stejnÄ› jako pan doktor v naší slavné komedii „VesniÄko má stÅ™edisková“.  

A jsou to hezké obrázky. Když si tak v klidu sednete nÄ›kde v lese a posloucháte zpÄ›v ptáků. To je nÄ›co pro duÅ¡i, to je balzám na nervy. A když je k tomu tÅ™eba jeÅ¡tÄ› výhled do údolí, tak je to povýšeno o další level, jak by Å™ekl paÅ™an. A že u nás máme takových míst nepoÄítanÄ›. NÄ›kteří lidé o nich ani neví. Nezajímá je to. Pro nÄ› jsou důležitÄ›jší vÄ›ci, jako tÅ™eba akce v jistém obchodním domÄ› a zlevnÄ›né máslo o dvÄ› koruny na Ätvrtce kilogramu.  

máslo

VlastnÄ› ani není tÅ™eba cestovat nÄ›kam do zahraniÄí. I když, samozÅ™ejmÄ›, taková vycházka v Alpách má také nÄ›co do sebe. Například pokud se necháte vyvézt ze Schladmingu na Planai, můžete pak po udržované cestiÄce s laviÄkami vidÄ›t opravdu super scenérie. VÅ™ele doporuÄuji. Ale skuteÄnÄ› nemusíte do Alp, abyste vidÄ›li tu krásu u nás. A že je obÄas nÄ›kde vykácený les, no to se nedá nic dÄ›lat. Prý je to běžná plánovaná těžba. A hlavnÄ›, vynáší to spoustu penÄ›z majiteli.