Docela běžný problém rodičů školáků v minulosti i dnes. Nezáleží na věku dítěte, jestli je na základní nebo střední škole. Není výjimkou, že rodiče, ač se snaží sebevíc, nedokáží dítěti probíranou látku, které ne vždy rozumí, vysvětlit způsobem, aby jej chápalo. Dítě se trápí, známky z písemných prací, či zkoušení nejsou uspokojivé a rodiče začínají skládat scénář řešení nastalých potíží.
 dítě se učí
Možnosti jsou různé, ale může pomoci:
rodič, který ze sebe vyždímá maximum, zkusí si danou látku nastudovat a pokusí se ji dítěti vysvětlit
kamarád ze třídy, který se učí výborně a dané látce dobře rozumí
• poptat se učitelky daného předmětu, zda by nebyla ochotná dítě doučovat po hodině
• kontaktování známých, co mají starší děti, které dané látce rozumí, jestli by nebyly ochotné pomoci
• poohlédnout se po inzerátech studentů, kteří nabízejí individuální výuku dětí za rozumné peníze
• zkusit profesionální společnost, která se na doučování dětí různého věku a potřeb specializuje
• obrátit se na dobrovolníky z obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, kteří za Vaším dítětem budou
   docházet jednou týdně na dvě hodiny (v případě, že jste sociálně vyloučená rodina)
• promluvit si s dítětem, které je už na střední škole a nedaří se, aby se samo zapojilo do řešení nastalého
   problému a pokusilo se vyhledat pomoc u kamarádů, nebo si našlo online kurz na internetu, kde by mu mohla
   být školní látka vysvětlena v pohodlí domova, bez stresů a tlaku
 vyučování zeměpisu
Co se týká doučování skrze profesionální společnost, školu, můžete si být jisti, že se Vašemu dítěti budou věnovat vystudovaní pedagogové v oboru, ve kterém potřebujete pomoci. Tento typ školy nebývá problém ve svém bydlišti nalézt, minimálně jsou dostupné ve velkých městech. Poptávka po těchto službách je veliká, stejně tak jako nabídka možností řešení doučování na různých stupních vzdělávání dětí. Každá taková škola Vám jako rodiči vypracuje nabídku na doučování Vašeho dítěte na míru, dle Vašich požadavků, intenzity docházení do školy a potřeb dítěte. Výuka je individuální, takže si můžete být jisti, že se Vašemu dítěti věnuje jemu vybraný učitel, který jej provází celým procesem pochopení dané látky. Učitelé jsou vždy velice chápaví, trpěliví, tolerantní a velice ohleduplní k dětem, které za nimi dochází, s přihlédnutím k jejich věku. Výuka probíhá s úsměvem, v hezkém prostředí, v klidu a s maximem individuální péče.
 
I když cesta k lepším známkám ve škole může být dlouhá a těžká, stojí za to ji podniknout a svému dítěti pomoci. Vaše děti budou vědět, že se na Vás mohou plně spolehnout, že je v tom nenecháte a vždy jste nablízku jim pomoci, i když tu největší dřinu musí zvládnout ony samotné. Z Vaší strany je zapotřebí, abyste byli trpěliví, netlačili příliš na své děti, nepředhazovali jim jejich nedostatky a nestanovovali jim nesplnitelné časové termíny k úspěšnému zvládnutí učiva a lepším výsledkům.