Optimální by bylo začít podnikat při zaměstnání. Samozřejmě je to velmi náročné a potřebujete mít zázemí a čas. Díky tomu máte stálý příjem a to, co utržíte z podnikání, můžete opět investovat průběžně do podnikání. Ze začátku je vhodné vytěžit maximum z dostupných zdrojů. To znamená investovat do vybavení jen tolik, kolik je nezbytně nutné. Ušetřete si všechny zbytné investice, které můžete nechat na později. Ze začátku si nemusíte nutně pronajímat kancelář, ale využívejte virtuální sídlo, kde Vám bude chodit pošta, a v případě potřeby máte k dispozici místnost pro pracovní schůzky. Pronájem místnosti platíte jen tehdy, když ji skutečně využíváte.
Využívejte dostupné zdroje
V podnikání se dříve či později dostanete do situace, kdy bude třeba více financí, abyste se mohli vyvíjet. Člověk je opatrný a nechce riskovat. Kde lze získat peníze?
Stále platí, kdo šetří, má za tři. Pokud jste od samého začátku úspěšní, nepodlehněte mámení. Na drahou dovolenou můžete jet napřesrok, ušetřené peníze se Vám ještě budou hodit.
Dnes je běžné sehnat si potřebné finance prostřednictvím crowfundingu nebo investorů. Crowfunding je vhodný spíše na drobnější projekty, investory pak získáte, pokud máte velmi zajímavý podnikatelský záměr. Velmi oblíbené jsou také dotace. Stát, případně Evropská unie podporuje podnikatelské prostředí, protože ekonomické hodnoty jsou nezbytné pro celkový rozvoj státu. A stále ještě platí, že je možné získat úvěr od banky, což samozřejmě přináší i největší riziko. Nejlepší jsou úvěry pro takzvané startupy.
Šetřete každou korunu
Startup je podnikatelský subjekt, který je v podstatě nově založenou společností, která se vyvíjí. Jedná se tedy o firmu v začátcích podnikání. Chybí ji kapitál a také dostatečný know-how. Potřebují často nejen samotné investory, ale také odborníky, kteří dokážou podpořit rozvoj nehmotných hodnot nového podniku.