Když si dnes k sobÄ› pozvete jakéhokoliv Å™emeslníka, je prakticky jisté, že k vám nepÅ™ijde pěšky, ani kdyby bydlel a pracoval nedaleko odsud. UrÄitÄ› k vám tento pÅ™ijede pÅ™inejmenším osobním autem, ale spíše rovnou dodávkou. A to ne proto, že by byl dotyÄný líný udÄ›lat pár kroků, ale proto, že takoví Å™emeslníci už dnes nejezdí za prací nalehko. Obvykle s sebou vozí celou Å™adu různého vybavení.

Dnešní řemeslníci už dnes využívají při své práci lecjakou techniku. A není se jim ani moc co divit, protože jim tato usnadňuje nebo třeba i vysloveně umožňuje jejich práci. A efektivita a dokonalost takové práce je dnes vesměs na prvním místě.

kovářská dílna

JistÄ›, i dnes by si tÅ™eba vystaÄil Å™emeslník dejme tomu s obyÄejnou pilkou. Jenže tou by mu Å™ezání Äehokoliv zabralo zbyteÄnÄ› moc Äasu a stálo by to i zbyteÄné množství vynaložené síly. Zatímco použije-li tento dejme tomu kotouÄovou pilu na elektrický pohon, je hotový daleko rychleji. Podobný Å™emeslník by si vystaÄil jistÄ› i s ruÄní vrtaÄkou nebo v případÄ› práce se dÅ™evem s nebozezem, ale elektrická vrtaÄka je se stejným úkolem hotová raz dva. A podobnÄ› prospěšné jsou i brusky, příklepová kladiva, Å™ezaÄe, zvedáky…

práce s technikou

Je prostÄ› skuteÄností, že i dnes by se sice dala leckterá práce zvládnout i postaru, jako za naÅ¡ich rodiÄů Äi prarodiÄů, ale jednoduchým Å™eÅ¡ením už odzvonilo. Kdekdo vymyslel kdejakou techniku, kterou se dá práce zdokonalit, a když tu ta možnost je, jenom hlupák by ji nevyužil. A stejné je to nejenom u Å™emeslníků, kteří za svými zákazníky dojíždÄ›jí tam, kam je tÅ™eba. Zrovna tak je tomu i v dílnách a továrnách, kde už se to také bez odpovídající techniky neobejde a kde by už dnes neuspÄ›la ani prostá manuální práce, byÅ¥ by se tÅ™eba provozovala dříve za dokonalý považovaným způsobem, jímž byly manufaktury.

Technický pokrok se prostě nedá zastavit. A obvykle je to jenom dobře.